Lednová schůze VV

03.02.2022

Výkonný výbor se sešel na své pravidelné schůzi v novém roce, částečně na živo a částečně online.

Hlavními tématy byly:

  • situace s posunem v oblasti rozšíření možností vykazování adiktologických výkonů, tato oblast je spjata s projekty v rámci Reformy psychiatrické péče, které letos stále běží, motivujeme v reálném vykazování pro získání relevantních dat tolik potřebných pro argumentář pojišťovnám
  • klinický adiktolog - ač se může zdát proces nekonečný, letos jsme nejblíže skutečnému otevření tohoto vzdělávacího programu, na podzim a počátku zimy jsme ve spolupráci s Klinikou adiktologii absolvovali vyjednávací setkání na MZ a IPVZ a pracovali na vypořádávání připomínek spisu, nyní je opět míč na druhé straně a doufáme, že se tento program brzy skutečně narodí! Až se tak stane, zahájíme informační kampaň o programu.
  • letos se budeme na dobu (ne)určitou loučit s naší skvělou PRistkou a budeme hledat nového nadšence
  • Cena adiktologie - ČAA se chce podílet na spoluorganizování této národní akce
  • kurzy S4 - v lednu jsme se pustili do diskuzí a jednání ohledně situace kolem kurzů S4, zatím jsme na začátku, ale cílem je přinést letos ucelenou informaci o získávání zvláštní odborné způsobilosti a možnostech akreditace
  • dále téma spolupráce s A.N.O. v tématu certifikací služeb (certifikace prodlouženy do 12/2022) a další viz zápis ZDE