Kurz S4 v roce 2022!

13.01.2022

SANANIM v roce 2022 pořádá další certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti.

Více informací zde: https://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html

Termíny pro rok 2022:

10. - 11. února 2022

7. - 8. dubna 2022
17. -18. května 2022
19. května 2022: zkouška


z webu Sananimu:

Certifikovaný kurz "Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí"

Kurz je určen zdravotnické odbornosti adiktolog (dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění).

Záměr

Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí je základním strategickým cílem reformního procesu v psychiatrii směřující k deinstitucionalizaci péče.

Na bakalářském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK se toto téma vyučuje v menším rozsahu a především se soustředí na přístup a metodu case managementu. Kurz ho rozšiřuje o řadu aspektů vyplývajících z reformy psychiatrické péče a výrazně se zaměřuje na praktické implikace, což během studia není vzhledem k malému rozsahu praxe v podobné šíři možné.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti, dovednosti a kompetence v práci s klienty v jejich přirozeném prostředí, především s těmi, kteří současným systémem léčby opakovaně propadávají (obvykle jde o dlouhodobé uživatele či stárnoucí uživatelé a klienty s duálními diagnózami a vážnými somatickým obtížemi).

Délka kurzu

Kurz se skládá z modulů výukových (přednášky, cvičení, dílny) a supervizních v celkovém rozsahu 6 dnů (celkem 48 hodin) a závěrečné kolokviální zkoušky (4 hodiny).

POZOR: Povoleno je max. 7 hodin omluvené absence.

Certifikát

Úspěšný absolvent získá po splnění všech požadavků certifikát.

Cena

11 200 Kč

Zájemce o kurz předloží:

  • doklad o vzdělání Bc. oboru pro přípravu adiktologů nebo rozhodnutí o uznání kvalifikace
  • profesní životopis s ohledem na výkon činností, které odpovídají povolání adiktologa (konkretizováno ve vyhlášce MZ č. 55/2011 Sb., § 22)
  • 3 kazuistiky vlastní případové práce s klienty, kterým se nedaří v současném systému, pro supervizní moduly kurzu (v rozsahu max. 7 normostran celkem)

Místo konání

Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 / Žitná 51, Praha 2

Pokud máte o kurz /2022/ zájem, vyplňte prosím PŘIHLÁŠKU.