Příprava klinického adiktologa

03.02.2020

Příprava specializačního vzdělávání pro klinického adiktologa je v procesu. Zpočátku snadně vypadající proces přináší mnohé otázky, na které je nutné rychle hledat odpovědi. V současné době se pracovní skupina složena z členů ČAA a pracovníků Kliniky adiktologie zaměřuje na finalizaci podoby spisu. Klíčovým bodem je správně nastavit kompetence klinického adiktologa ve vztahu ke zdravotním výkonům. Níže přiložené soubory popisují proces přípravy zpracované formou článku do časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (APLP). Starší text z března 2018 a aktuální informace publikované v prosinci 2019 poskytují přehled nejdůležitějších momentů.

Poslední setkání pracovní skupiny proběhlo v lednu 2020 a další proběhne v březnu 2020. Budeme Vás informovat o aktualitách.