Distanční vykazování COVID-19

21.10.2020

Vážení kolegové,

dne 5.10.2020 vydala VZP a dne 12.10.2020 vydal prohlášení Svaz pojišťoven týkající se distančního vykazování konzultací adiktologem. Níže výpis nejdůležitějšího a odkaz na zdroje!

VZP

Organizační opatření VZP ČR č. 42/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARSCoV2

V opatření se píše:

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:

Pro účely vykazování distančního kontaktu zdravotnického pracovníka s pacienty, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedené nové VZP výkony.

Všechny tyto výkony budou procházet bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

Společné podmínky pro vykázání níže uvedených výkonů:

- Výkony se vykazují u pacientů, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z důvodu respiračního infektu nebo z důvodu nařízené izolace či karantény.

- Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

- Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.


Pro adiktology:

38030 - (VZP) - Distanční konzultace zdravotního stavu adiktologem

ODBORNOST: 919

OHODNOCENÍ: 253 bodů (HB = 1Kč)

ČASOVÁ DOTACE: 30 min

FREKVENCE: 4/měsíc, 12/čtvrtletí

PODMÍNKY:

- Výkon slouží zejména k zajištění krizové intervence.

- Výkon je prováděn na základě indikace lékaře.

- K výkonu se nevykazuje žádný z VZP signálních výkonů, ani žádný jiný zdravotní výkon.


Celé znění opatření naleznete zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19</p>


SVAZ POJIŠŤOVEN

Citace:

Z pověření zdravotních ředitelů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, sdružených ve SZP ČR, si Vás dovolujeme informovat o opatřeních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro účely vykazování distanční komunikace smluvních partnerů, poskytovatelů zdravotních služeb, s pojištěnci.

Za tímto účelem mohou být vykazovány a budou uhrazeny tyto zdravotní výkony:

...

38023 MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM (určený pro telefonickou konzultaci adiktologů s pojištěnci)

Detailní informace k obsahu, vykazování a úhradě uvedených výkonů naleznete na webových stránkách jednotlivých ZZP s informacemi pro PZS k onemocnění Covid-19.

Celé znění naleznete zde: https://szpcr.cz/