Co se děje ve Výkonném výboru?

19.05.2020

Vážení kolegové,

přinášíme přehled informací ze setkání Výkonného výboru. Zápisy vždy naleznete v sekci Dokumenty - Zápisy z VV, a členům posíláme zápisy emailem. 

V listopadu 2019, tedy 6 měsíců zpět, jsme nastavili v rámci výkonného výboru na členské schůzi následující strategii

 • Prohloubení spolupráce Výkonného výboru a členské základny.
 • V průběhu následujících měsíců zaměříme aktivitu na nábor nových členů.
 • Naším cílem je zlepšit informovanost členské základny a transparentnost aktivit Asociace.
 • Součástí efektivní práce je dobré rozložení sil a identifikace prioritních témat a oblastí. K tomu je současně potřeba rozlišit témata méně důležitá nebo jen okrajově související s profesí adiktologa.

Konečné hodnocení, zda se nám daří tuto strategii realizovat a cíle naplňovat, zůstává na členské základně. Nicméně v návaznosti na tato ustanovení shrnujeme za uplynulé období následující body:

 • Adiktologické výkony
 • Vznik pracovní skupiny pro revizi a zpracování adiktologických výkonů.
 • Nyní probíhá intenzivní práce na revizi vyhlášky se snahou rozšířit portfolio adiktologických výkonů.
 • Adiktologické výkony v nouzovém stavu
 • Specifická aktivita v nestandardní situaci - navýšení frekvence kontrolního vyšetření (viz předchozí článek).
 • Klinický adiktolog
 • Dokončení podoby spisu a jeho odeslání na IPVZ, nyní čekáme na připomínky.
 • Pracovní skupina se ve spolupráci s Klinikou adiktologie transformovala v poradní skupinu ve věcech vzdělávání adiktologů.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi
 • Udržování spojení s významnými osobami v adiktologickém odborném poli, diskuze v rámci četných setkávání, obnovování kontaktů a hledání nových cest, jak spolupracovat. Příkladem je spolupráce s protidrogovou koordinátorkou J. Vedralovou nebo s předsedou SNN J. Dvořáčkem, a další.
 • Společná místa s členskou základnou
 • Informování o aktuálním dění emailem a na Facebooku.
 • V důsledku koronavirové epidemii byla bohužel zrušena stěžejní setkání jako OSPA a Členská schůze - náhradní termín OSPA bude během léta, Členská schůze by měla proběhnout na podzim v rámci AT konference.
 • Podařilo se aktivizovat členy v rámci spolupráce na revizi adiktologických výkonů, dlouhodobá spolupráce se daří v rámci pracovní skupiny klinický adiktolog.

Pro detailnější informace jsou k dispozici zápisy ze setkání výkonného výboru. 

V důsledku epidemie koronaviru je znatelné oslabení v oblasti propagace a aktivit směrem k náboru nových členů. Díky navázání spolupráce s Klinikou adiktologie v oblasti propagace oboru a asociace u studentů z počátku roku, budou další akce navazovat po uvolnění stávajících opatření. Jako pozitivní efekt však vnímáme prohlubující se komunikaci napříč odbornou obcí, utužování spolupráce a vytváření spojenectví pro udržitelnost a stabilitu činnosti ČAA. 

Děkujeme za podporu!

Tým ČAA