Co říká odborná veřejnost na projekt Revolution Train?

25.01.2020

Dne 20.1.2020 bylo odbornými společnostmi odsouhlaseno stanovisko k projektu Revolution Train. 

Doporučujeme přečíst si celé stanovisko. Je stručné a výstižné. Hlavní závěry stanoviska jsou:

  • Projekt Revolution Train v mnoha svých parametrech nesplňuje mezinárodně uznávané standardy kvality prevence.
  • Tento projekt je příklad velmi málo účinného či potenciálně škodlivého nástroje v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v ČR.
  • Z hlediska ekonomického představuje nevhodnou investici veřejných prostředků do zdraví a vývoje českých dětí.
  • Apel na nositele rozhodovacích pravomocí, aby podporovali projekty, které dodržují uznávané standardy kvality v oblasti prevence rizikového chování a podporují bezpečnou, účinnou a dlouhodobě udržitelnou preventivní praxi.  

Celý text ke stažení zde: