Cena adiktologie 2022 letos spolupořádána ČAA!

12.08.2022

Zveme Vás na 

XVII. ROČNÍK 

NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÉ KONFERENCE 2022!

"Trendy v adiktologii" tak zní téma Ceny adiktologie 2022, kterou udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  

KDY: 10.11.2022

KDE: Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň


Více informací o konferenci se můžete dozvědět zde 

Registrace byla spuštěna. Neváhejte se registrovat v sekci pro posluchače zde