Cena Adiktologie 2020

24.06.2020

Do 30.6.2020 je možnost nominovat kandidáty na letošní ročník Ceny adiktologie a Ceny Kiron. 

Konference se bude konat dne 12. 11. 2020 v prostorách děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3. 

Neváhejte a navrhněte některé ze svých kolegů na toto ocenění. 

Více informací na https://www.cena-adiktologie.cz/cs/ 

Tým ČAA