ČAA a koronavirus

15.04.2020

Dopis předsedy

Kolegové,

v poslední době řada z nás musela zaměřit svoji pozornost na šířící se virové onemocnění COVID19 a opatření, které z této situace vyplývají. 

Nechceme papouškovat již zmíněná opatření, určitě jich do svých mailů dostáváte veliké množství. Ovšem zároveň chceme zdůraznit, že i nás celá situace velmi zaměstnává. 

Pravidelně se účastníme videohovorů se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci drogové politiky, Asociací nestátních organizací, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a dalšími odborníky v oblasti adiktologie. Společně navzájem diskutujeme vždy stav aktuální situace, koordinujeme stav osobních ochranných prostředků ve službách a podílíme se také na vydávání doporučení pro adiktolgické služby a jednotlivé typy adiktologických služeb, zaujímáme stanoviska a doporučení pro politiky, vládu, zástupce krajů atd. Hovory probíhají pravidelně v týdenní frekvenci.

Chceme na vás apelovat, abyste v nadcházejících dnech mysleli na své zdraví. A to nejen na zdraví po fyzické stránce, ale také po stránce psychické. Dbejte na vlastní bezpečí a zároveň k sobě buďte odpovědní. Buďte si také vědomi svých možností a schopností. Zároveň doba nabízí "zastavení se" a orientaci na jiné než stereotypní věci. Relaxujte. Vypnout na pár hodin zprávy a odejít do přírody, do lesa, na louku je relax, který si řada lidí neumí dopřát. Snažte se odreagovat a dobít baterie. Vyvažujte pracovní nasazení odpočinkem. Věnujte se koníčkům, sportu, rodině a přátelům, relaxujte.

Pomáhá mluvit s kolegy, kteří mají podobné pracovní zkušenosti. Sdílíme tedy leták linky kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví.

Jsme v tom společně, společně to zvládneme!

VV ČAA