AT konference přesunuta na podzim!

01.04.2020

Dnes zveřejnil výbor AT konference skutečnost, že bude konference přesunuta na termín 14.-18.11.2020. 

Více informací od kolegů viz níže.

Milé kolegyně, milí kolegové,

s politováním vám sdělujeme, že AT konference 2020 se v plánovaném termínu 7-11.6. neuskuteční. Tento termín odvoláváme s ohledem na předpokládaný vývoj koronavirové vlny a jejích dopadů na náš život, s ohledem na jistotu a bezpečí nás všech. Věříme sice, že v červnu bude situace příznivější, pro konání konference však ještě ne. Děkujeme za pochopení.
Na Seči jsme rezervovali termín náhradní, ve dnech 14.-18.11. Není to klasický formát neděle až čtvrtek, protože takový už do konce roku na Jezerce neměli. Je to sobota až středa. Jinak naše programové schéma zůstává v platnosti.
Přihlášky k aktivní účasti rovněž zůstávají v platnosti, pokud je autoři neodvolají. Pokud je chtějí stáhnout, prosíme, aby tak učinili nejpozději do 15.9., aby byl dostatek času předělat program, na němž závisí např. akreditace, grafická příprava podkladů, tisk, změny v sálech a saloncích atd.
Registrace na konferenci (aktivních i pasivních účastníků) a již zaplacené konferenční poplatky ponecháváme beze změny za platných storno podmínek (storno do 14 dní před akcí - vrátíme 100%; storno do 7 dní před akcí - vrátíme 50%; méně něž 7 dní - vrátíme 0%). Upozorňujeme na státní svátek v úterý 17.11., v návaznosti na víkend to pro mnohé může být výhoda, protože se budou uvolňovat z práce pouze na 2 dny.
Všechny doposud uskutečněné rezervace ubytování a stravy v hotelu Jezerka budou muset být stornovány. Organizační výbor domlouvá nové spuštění rezervačního systému od září. Je to ideální doba, abyste měli čas se rozmyslet a my měli čas na případně změny.
Myslíme na vás, vážíme si vaší práce v netušených a obtížných podmínkách.
Přejeme nám všem, aby se svět uzdravil (nejen z koronavirové infekce) a naše životy se dál ubíraly dál pokornějším a střízlivějším tempem, s větší zodpovědností, empatií a respektem, neboť tomu nás tato krize učí. Nezapomínejme se udržovat v kondici, abychom měli dost sil na rozdávání podpory a pomoci ve své práci.

Těšíme se, že se v listopadu sejdeme opravdu všichni.

Zdravíme a zdraví přejeme,

prim. MUDr. Jiří Dvořáček, předseda SNN
prim. MUDr. Petr Popov, MHA, prezident konference
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, předseda programového výboru
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., předseda organizačního výboru
MUDr. David Adameček, předseda Českého adiktologického institutu, o. s.