HÁJÍME PROFESI ADIKTOLOGA

PROFESNÍ SPOLEČNOST

"Sjednocujeme na základě společných odborných a profesních zájmů všechny, kdo se zabývají adiktologií, a rozvíjíme nelékařskou zdravotnickou profesi adiktologa. "


Důležitá data

  • Další jednání VV proběhne 24.2.2022, 7.4.2022 a 2.6.2022
  • Členská schůze proběhne na AT konferenci 2022 v termínu 6.-9.6.
  • Další OSPA proběhne v dubnu 2022 v Plzni

Nejnovější informace v sekci NOVINKY

Aktuální dění v Asociaci i oboru, zajímavé odkazy, reference

 

SANANIM vyhlašuje výběrová řízení na pozice terapeutů do svých dvou zařízení. Jedná se o Denní stacionář a Doléčovací centrum.

Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky by Vás rádo požádalo o distribuci a sdílení letáku, určeného pro osoby závislé i ohrožené závislostí, které přicházejí do ČR v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Leták můžete sdílet prostřednictvím vašich služeb a odkazů na vašem webu.

NÁŠ CÍL a fokus činnosti

VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváříme, prosazujeme a realizujeme vstupní a celoživotní vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu aktuálních právních předpisů.

KONCEPCE OBORU

Účastníme se tvorby, zdokonalování a rozvoje systému a koncepce adiktologických služeb, podáváme koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupracujeme s jinými organizacemi souvisejícího zaměření.

ADVOCACY

Zastupujeme členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné oblasti, jakož i institucemi zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie.

POSÍLENÍ PROFESE

Upevňujeme a posilujeme postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku.

PODPORA ZDRAVOTNÍKŮ

Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti.

LEGISLATIVA

Přispíváme do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami apod.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako spolek.

PODPORA VÝZKUMU A SDÍLENÍ

Podporujeme rozvoj adiktologického výzkumu, vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti spoluorganizujeme konference, školení a přednášky. 

MEZINÁRODNÍ PODPORA

Podporujeme aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním adiktologických služeb.

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE AKTUÁLNÍ TÉMATA V OBORU, ÚSPĚCHY I NESNÁZE!

PARTNEŘI