HÁJÍME PROFESI ADIKTOLOGA

PROFESNÍ SPOLEČNOST

"Sjednocujeme na základě společných odborných a profesních zájmů všechny, kdo se zabývají adiktologií, a rozvíjíme nelékařskou zdravotnickou profesi adiktologa. "


Důležitá data

  • Další jednání VV proběhne 26.10.2022
  • Další OSPA proběhne 19.4.2023 v Praze!
  • Cena adiktologie 2022 v Praze dne 10.11.2022 (registrace tlačítkem níže)

Info Cena Adiktologie 2022 ZDE

Nejnovější informace v sekci NOVINKY

Aktuální dění v Asociaci i oboru, zajímavé odkazy, reference

 

ČAA již delší dobu informuje o tom, že se aktivně podílíme na připravované změně v legislativě kolem psychoterapie v ČR. Po dvou letech intenzivní snahy a práce v pracovní skupině pro zvýšení dostupnosti psychoterapie v ČR, jsou vidět první výsledky a myslím, že tyto jsou pro obor adiktologie zcela zásadní. V nedávné době vyšel ve Věstníku...

Vážení kolegové,
druhá odpolední paralelní sekce (mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku) představí nové služby v oboru adiktologii následujícími příspěvky:

NÁŠ CÍL a fokus činnosti

VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváříme, prosazujeme a realizujeme vstupní a celoživotní vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu aktuálních právních předpisů.

KONCEPCE OBORU

Účastníme se tvorby, zdokonalování a rozvoje systému a koncepce adiktologických služeb, podáváme koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupracujeme s jinými organizacemi souvisejícího zaměření.

ADVOCACY

Zastupujeme členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné oblasti, jakož i institucemi zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie.

POSÍLENÍ PROFESE

Upevňujeme a posilujeme postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku.

PODPORA ZDRAVOTNÍKŮ

Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti.

LEGISLATIVA

Přispíváme do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami apod.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako spolek.

PODPORA VÝZKUMU A SDÍLENÍ

Podporujeme rozvoj adiktologického výzkumu, vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti spoluorganizujeme konference, školení a přednášky. 

MEZINÁRODNÍ PODPORA

Podporujeme aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním adiktologických služeb.

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE AKTUÁLNÍ TÉMATA V OBORU, ÚSPĚCHY I NESNÁZE!

PARTNEŘI