Lednový Výbor - o čem jsme mluvili?

20.01.2020

Krátce jsme pro Vás připravili výtah hlavních bodů posledního setkání výboru.

Na setkání Výkonného výboru 8.1.2020 jsme:

  • přijali 3 nové členky a zrychlili jsme postup přijímání nových členů;
  • hlavní a jediná emailová adresa asociace je: office@asociace-adiktologu.cz;
  • zjednodušili jsme postup žádostí o akreditaci akcí - nyní postačí emailová komunikace, není třeba chodit na poštu;
  • se dohodli na nutnosti vytvořit nový web;
  • přijali pozvání od studentů prezentovat pro ně ČAA v úterý 21.1.2020;
  • se shodli, že potřebujeme zjistit, jaké jsou potřeby členské základny a vytyčit tak aktuální témata, na která je potřeba se zaměřit;
  • diskutovali, že jedinou informaci o otevření kurzu S4, kterou disponujeme, je jeho otevření v první polovině roku 2020 organizací Sananim;
  • se věnovali dotazu z členské základny, zda je absolvent pouze magisterského stupně studia adiktologie adiktologem, tedy zda disponuje odbornou způsobilostí k výkonu povolání adiktologa - a odpovídáme, že nikoliv, pouze absolvent bakalářského stupně

Plný zápis z VV naleznete zde

Tým ČAA